kriminalitetstruede unge 10 - 17år

CareCompagniet kriminalitetsforebyggende indsats i form af fast kontaktperson kombineret med en juridisk indsats, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3 og nr. 8.

Målgruppen for denne indsats omfatter børn og unge i alderen 10 til 17 år, der udviser adfærd, som indebærer trusler eller skaber uro, og som har forbindelse til kriminelle handlinger. Ofte drejer det sig om børn og unge, der har et akut behov for stabil og vedvarende voksenkontakt, et behov deres forældre ikke formår at opfylde, samt dem, der står over for sociale, emotionelle eller mentale udfordringer. Desuden inkluderer målgruppen unge, som er blevet dømt til en ungdomssanktion i henhold til straffelovens § 74a, jf. servicelovens § 140, stk. 5, samt unge, der har modtaget en betinget dom. Endvidere hører børn og unge i alderen 10-15 år til målgruppen, hvis sager er blevet behandlet af Ungdomskriminalitetsnævnet, hvilket har resulteret i tildelingen af en kontaktperson.

Målrettet kontaktperson som brobygger

Formålet med dette indsats er at implementere præventive strategier for at forebygge eller reducere kriminel adfærd eller bekymrende adfærdsmønstre blandt børn og unge. Denne tilgang er baseret på en integreret og holistisk model, der sigter mod at styrke individets evne til at navigere i eget liv med succes og til at engagere sig i positive og konstruktive sociale sammenhænge.

Vores tilgang er fokuseret på at facilitere personlig udvikling og social integration ved at tilbyde skræddersyede indsatser, der kan inkludere individuelle samtaler, deltagelse i målrettede aktiviteter og andre relevante støttetiltag, som er designet til at fremme de overordnede mål for interventionen.

I centrum af vores kriminalpræventive strategier står et fast samarbejde med en juridisk rådgiver, sammen med en dedikeret kontaktperson for den unge. Kontaktpersonen engagerer sig dybtgående med den unge, deres familie, uddannelsesinstitutioner og relevante myndigheder for at facilitere en positiv transformationsproces, der leder væk fra kriminelle adfærdsmønstre.

Vores kontaktpersoner brænder alle for at gør en forskel og er alle teoretisk og metodisk velfunderet i arbejdet med unge.

 

Gennemsigtighed i det tværfaglige samarbejde

Der arbejdes digitalt med handleplansmålene via vores app, som den unge også får adgang til. Dertil får den unge en direkte GDPR sikret linje via chatfunktionen, således at den unge altid kan komme i kontakt med sin kontaktperson. Socialrådgiveren kan følge udviklingen og hele indsatsen løbende, da al grundlæggende aktivitet registreres. På denne måde kan vi måle på indsatsen og analysere den udvikling, samt de resultater der opnås, løbende under forløbet. Gennemsigtigheden skaber tillid og sikrer en høj kvalitativ indsats. CareCompagniet er den eneste organisation i hele Danmark, som kan tilbyde adgang til socialt digitale værktøjer.

 

Ordningen indeholder følgende:
Kontaktperson med mange års erfaring og viden om kriminalitetstruede unge
Kontaktperson med mange års erfaring og viden om kriminalitetstruede unge
Indføring af en vendepunkt strategi for at håndtere kriminel adfærd
Indføring af en vendepunkt strategi for at håndtere kriminel adfærd
 overvågning af eventuelle retslige sanktioner og støtte til møder samt overholde aftaler med autoriteter
overvågning af eventuelle retslige sanktioner og støtte til møder samt overholde aftaler med autoriteter
 Udvikling af både kortsigtede og langsigtede uddannelses- og arbejdsplaner, inklusiv fritidsjob, for børn eller unge
Udvikling af både kortsigtede og langsigtede uddannelses- og arbejdsplaner, inklusiv fritidsjob, for børn eller unge
En socialkonsulent, som varetager kommunikationen med socialrådgiveren og gør arbejdet nemmere og mere overskueligt
En socialkonsulent, som varetager kommunikationen med socialrådgiveren og gør arbejdet nemmere og mere overskueligt
Adgang til vores digitale platform, hvor indsatsen nemt kan følges og der kan findes dokumentation for det udførte arbejde
Adgang til vores digitale platform, hvor indsatsen nemt kan følges og der kan findes dokumentation for det udførte arbejde
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS metoden
Sikring af kontinuerlig skolegang og tilbydelse af lektiehjælp
Sikring af kontinuerlig skolegang og tilbydelse af lektiehjælp
Fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem et stærkt tværprofessionelt samarbejde
Fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem et stærkt tværprofessionelt samarbejde
Inklusion af den unge i positive fællesskaber
Inklusion af den unge i positive fællesskaber
En kontaktperson som står til rådighed og er fleksibel for den unge
En kontaktperson som står til rådighed og er fleksibel for den unge
Støtte til at arbejde motiveret og målrettet med skabe et selvstændigt voksenliv
Støtte til at arbejde motiveret og målrettet med skabe et selvstændigt voksenliv

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud