Handicapaflastning til børn og unge

Professionel tilpasset aflastning

Vores personale forstår at støtte børn og unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du får kvalificerede socialkonsulenter, der aflaster i hjemmet og behovsafdækker barnet.

Som forælder kan det være krævende at nå andre gøremål end, at passe og drage omsorg for et barn med særlige behov. Vores aflaster tilrettelægger hverdagen ud fra barnets behov, så problemer forebygges og afhjælpes.

Missionen for et selvstændigt liv

Du får tilknyttetsocialkonsulenter med specialiseret erfaring til at støtte børn og unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Barnet får mulighed for personlig udvikling, sundhed og på sigt et selvstændigt voksenliv. Samtidigt giver vores personale forældrene og den øvrige familie mulighed for at få et frirum.

CareCompagniet tilbyder handicapaflastning jf. Lov om Social Service § 44

Forældreinfo

Har du et barn i alderen 16-18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? – er dit barn berettiget 15 timers ledsagelse månedligt som bevilges af din kommune. Du har ret til selv at udpege en ledsager.

Kontakt os få en samtale. Føles det rigtigt at vælge os, vil vi hjælpe dig med at få det bevilget hos kommunen.

Vi støtter forældrene med henblik på at:Afdække barnets særlige behov

Afdække barnets særlige behovSikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtte

Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtteFremme barnets sundhed, trivsel og selvstændighed

Fremme barnets sundhed, trivsel og selvstændighedSikre barnets muligheder for opbygning af kompetencer til at indgå i sociale netværk

Sikre barnets muligheder for opbygning af kompetencer til at indgå i sociale netværkAflaste praktiske gøremål

Aflaste praktiske gøremålAflaste med pasning af barnet

Aflaste med pasning af barnetStøtte med håndtering af medicinering

Støtte med håndtering af medicineringStatusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden

Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Scroll to top
Indhent tilbud