Ledsager, socialpædagogisk bistand og støtte -kontaktperson

Kompetente socialkonsulenter som er rutinerede i opgaver med særlige behov

CareCompagniet tilbyder ledsagerordning jf. Lov om Social Service §97.

Du har ret til selv at vælge din ledsager, med et formål som du selv bestemmer, i op til 15 timer om måneden. Vores ledsagere skaber et grundlag for forbedring af borgerens muligheder for at være en del af samfundet. Vi går ind og arbejder med at styrke borgerens evne til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

CareCompagniet tilbyder socialpædagogisk bistand jf. Lov om Social Service §85.
Socialpædagogiske bistand kan bestå af en række forskellige typer af hjælp og støtte, omsorg, eller genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder, til borgere med handicap eller sociale problemer som borgeren ikke selv kan klare. Ordningen omtales også som hjemmevejledning, hvor fokus ofte er på “hjælp til selvhjælp”. Vores socialkonsulenter arbejder ud fra socialpædagogiske metoder, og er vant til at løse praktiske gøremål og problemstillinger. 

CareCompagniet tilbyder støtte – kontaktpersonordning jf. Lov om Social Service §99.
Tilbuddet er rettet mod borgere mellem 18-65 uden for arbejdsmarkedet, med sindslidelser, stof eller alkoholforbrug, og med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Borgerne har generelt behov for forbedring af sociale forhold, psykisk velvære eller fysisk formåen.

Fokus på den enkelte borgers behov

Vores ledsagere arbejder målrettet med følgende punkter

Ledsage ved kulturaktiviteter
Ledsage ved kulturaktiviteter
Skabe struktur i dagligdagen
Skabe struktur i dagligdagen
Økonomisk planlægning
Økonomisk planlægning
Ledsage ved lægebesøg
Ledsage ved lægebesøg
Yde omsorg og pleje
Yde omsorg og pleje
Indkøb, gåture, genoptræning af færdigheder m.m.
Indkøb, gåture, genoptræning af færdigheder m.m.
Vejlede og støtte med henblik på personlige og følelsesmæssige aspekter
Vejlede og støtte med henblik på personlige og følelsesmæssige aspekter
ledsager


Vores socialkonsulenter møder borgeren i øjenhøjde, og arbejder ud fra den enkelte borgers udgangspunkt. Vi har i høj grad respekt for den enkeltes behov og kunnen.

Når du vælger os i CareCompagniet, er relationsarbejdet mellem den professionelle og borgeren i højsædet. Vi har gennem mange års erfaring lært, at sunde relationer underbygger en positiv udvikling, og dermed er med til at udvide potentialet i hvert enkelt menneske vi arbejder med. 

De overordnede formål for alle forløb er, at forbedre borgernes selvstændiggørelse og fastholdelse, eller genopbygning af egen identitet.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud