Praktisk Pædagogisk Støtte

Opstart af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Vi sikrer socialkonsulenter der arbejder systematisk og helhedsorienteret med at afdække familiens behov. De har samtidig de rette kompetencer til, at kunne indgå i arbejdet med familier af anden etnisk herkomst og vi sikrer også at tilpasse indsatsen til multietniske opgaver.

Mange års erfaring sikrer dig en handlekraftig samarbejdspartner

Med os får du en resultatorienteret samarbejdspartner, som stiller sig skarpt ind på det enkelte menneske. Hver dag samarbejder vi med kommunale socialrådgivere i hele landet, for at støtte mennesker i at fremme et værdigt liv.

Gennem årene har vi arbejdet med mange multietniske familier, som har haft svært ved at navigere i det danske samfund. Vi er derfor meget opmærksomme omkring at matche vores socialkonsulent til den enkelte familie.

Vi tager højde for det hele menneske, mulige sprogbarriere og evt. manglende kulturforståelse i vores arbejde.

 

CareCompagniet tilbyder praktisk, pædagogisk støtte jf. Lov om Social Service, kapitel 11, §52, stk. 3, nr. 2.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet gennem CareCompagniet sikrer:

Støtte til at strukturere familiens hverdag under rolige forhold
Støtte til at strukturere familiens hverdag under rolige forhold
Afdækning af barnets eller familiens særlige behov
Afdækning af barnets eller familiens særlige behov
Kontinuitet- og trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtte
Kontinuitet- og trygt omsorgsmiljø med en stabil voksenstøtte
At fremme sundhed, trivsel og selvstændighed for hele familien
At fremme sundhed, trivsel og selvstændighed for hele familien
Aflastning af praktiske gøremål i hjemmet
Aflastning af praktiske gøremål i hjemmet
Aktiviteter og oplevelser med barnet og familien
Aktiviteter og oplevelser med barnet og familien
Praktisk pædagogisk støtte

Gennemsigtighed og fokus på positive resultater

Med en indsats hos os, sikrer vi familien støtte gennem faglige metoder som underbygges af ICS metoden (Integrated Children’s System).

Vi arbejder målrettet med familien, ved at realisere handleplansmålene. Når du vælger os som samarbejdspartner – digitaliserer vi handleplansmålene, så du løbende opdateres om igangværende- eller opnåede mål.

Der arbejdes ud fra den givne handleplan, eksempelvis med forholdene som barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer, familieforhold og praktiske gøremål.

Indsatsens overordnede formål er, at familien på sigt kan klare hverdagen selv. Vi tilpasser indsatsen efter det aktuelle behov, og den kan også kombineres med andre ydelser som eksempelvis kontaktpersonordning.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud