Ungestøtte

CareCompagniet tilbyder støtte til unge fra 18 til 23 år, i overensstemmelse med Jf. barnets lov § 114-116, jf. §113.

Nøgleordene i vores tilgang er motivation, fremme den unges potentiale, støtte den unge i at tage ansvar for sig selv og egen udvikling.

Vores primære mål er, at den unge skal vende tilbage til samfundet på lige vilkår med andre. Vi har gode erfaringer med, at få indarbejdet nye positive rutiner i samspil med den unge.

Grundig indsats med fokus på personlig udvikling

Vi prioriterer at hjælpe den unge med at forfølge uddannelse eller arbejde, samt at erhverve egen bolig. CareCompagniets kontaktperson arbejder sammen med den unges relevante professionelle og private netværk, inklusiv eventuelle nuværende eller tidligere opholdssteder. Kontaktpersonens rolle er at yde støtte og vejledning til den unge i at klare daglige opgaver selvstændigt. Dette sikrer, at den unge gennem CareCompagniets indsats opnår selvstændighed og evnen til selv at træffe beslutninger i sit liv efter støtteperioden.

Stærk faglige viden og mange års erfaring

Vi forstår os på det rå miljø og de kodeks som indgår – vi er trænet i at nå ind til de unge. Vi oplever, at mange af de unge respekterer vores tilgang og anser os som rollemodeller. Erfaringen fortæller os, at der opstår tillidsfulde relationer, når først den unge føler sig hørt gennem vores arbejde.


 CareCompagniet tilbyder ungestøtte, jf. barnets lov § 114-116, jf. §113.

CareCompagniets konsulent arbejder med at:

Anskaffe og indrette sig i egen bolig.
Anskaffe og indrette sig i egen bolig.
Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Fastholde de målsætninger som er fastlagt i handleplanen
Etablere og vedligeholde positive forhold til familie og venner, hvorfra den unge kan modtage støtte og opbakning, for at skabe langvarige og vedvarende positive relationer
Etablere og vedligeholde positive forhold til familie og venner, hvorfra den unge kan modtage støtte og opbakning, for at skabe langvarige og vedvarende positive relationer
Implementere daglige rutiner
Implementere daglige rutiner
Motiverende samtaler
Motiverende samtaler
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Fremme den unges potentiale i forbindelse med fremtidigt arbejde
Bygge bro til beskæftigelse eller uddannelse
Bygge bro til beskæftigelse eller uddannelse
Udvikle hverdagsfærdigheder
Udvikle hverdagsfærdigheder
Sikre at relevante møder med kommune, forældre og andre parter bliver overholdt
Sikre at relevante møder med kommune, forældre og andre parter bliver overholdt
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden
Statusrapport af høj faglighed hver 3 mdr. Udarbejdet på ICS-metoden

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud