Hvem er CareCompagniet?

CareCompagniet er en social organisation og et privat tilbud til de offentlige myndigheder. Vi tilbyder en bred vifte af indsatser, jævnfør Lov om Social Service samt Lov om Aktivbeskæftigelsesindsat, som er tilpasset de behov og reglementer som vores samarbejdspartnere efterspørger. Vi har et stærkt fagligt team med et bredt erfaringsgrundlag. Vores personale er alle uddannet indenfor det sociale, pædagogiske eller psykologiske felt eller har mange års erhvervserfaring på området. Vi er desuden bevidste om at have en personalegruppe med forskellige kulturelle og sproglige baggrunde, som er med til at understøtte mangfoldigheden i vores samfund.

Vi har siden organisationen blev etableret, haft fokus på at differentiere os på det sociale område, ved at tænke i innovative løsninger. Dette gjorde vi ved at være de  første til at tilbyde vores samarbejdspartnere en samlet paraply af sociale indsatser jvf. kapitel 11 i Lov om Social Service og hertil tilbyde en personalegruppe med høj faglighed og multikulturelle baggrunde.

Vores samarbejdspartnere er blandt andet
En person der kan sætte sig ind i din specifikke situation.
En person som forstår dit forløb, og som kan forklare det på en let og overskuelig måde.
En person der kan være et pusterum og støtte dig, når du har brug for det.

I de senere år har vi arbejdet på at skabe gennemsigtighed i de indsatser, vi tilbyder. Med mange års erfaring og indsigt ved at være tovholder på indsatserne, kan vi i dag levere indsatser med fuld gennemsigtighed ved hjælp af vores færdigudviklet App og CRM-system. Dette gør det muligt at logge alle arbejdsgange, følge handleplansmål samt måle borgerens tilfredshed med de leverede indsatser. Dette skaber tryghed for alle parter og forstærker kvaliteten i arbejdet.

Vi har i dag en database på over 600 ildsjæle, der gør at vores kapacitet så stor, at vi varetager opgaver i hele landet, og kan opstarte indsatser indenfor 72 timer.

Vi engagere os løbende i sociale projekter, i både Danmark og udlandet, for at sikre børns trivsel og velbefindende, som er beskrevet i vores menupunkt projekter.

Organisationen funderer på ildsjæle, der generelt ønsker at gøre en forskel for socialt udsatte borgere.

Samarbejdspartnere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud