Borgerforslag skal nu behandles i Folketinget

Livet på et asylcenter for et barn er præget af usikkerhed og bekymringer, som desværre ikke stemmer overens med, at børn skal vokse op i trygge og værdige rammer. Derudover viser videnskabelige undersøgelser at flere års ophold i centrerne, kan føre til at både børn og voksne bliver ramt af angst eller endda depression pga. ventetid og uvished.

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

I december 2018 offentliggjorde Folkebevægelsen for asylbørns fremtid derfor et borgerforslag, som kæmper for bedre leve- og retsvilkår for afviste asylbørn og deres familier i Danmark. Vi arbejder blandt andet for, at der er en vis tidsgrænse på, hvor længe børn og unge kan være asylansøgere; at de har ret til at bo udenfor asylcentre med adgang til at gå i skole; og at Danmark sørger for at overholde Børnekonventioner i alle aspekter, der er særlige for asylsøgende børn og unge.

CareCompagniet har sammen med en lang række andre organisationer allerede skrevet under på borgerforslaget, og der skal indsamles 50.000 underskrifter inden d. 8 juni 2019, for at forslaget bliver behandlet af politkerne.

I maj 2019 nåede vi de 50.000 underskrifter, hvilket gør at Folketinget nu skal behandle borgerforlaget.

Læs mere om borgerforslaget her: Borgerforslag

Previous Post

Projekt Noang Hai

Next Post

Med digitale værktøjer skaber vi gennemsigtighed i socialt arbejde

Scroll to top
Indhent tilbud