Uncategorized

Ungdommens Røde Kors med ny inspirerende kampagne

I år bakker vi i igen op om Ungdommens Røde Kors og deres stærke initiativer. Lige nu kører den øjenåbnende kampagne #SygtUng

Alle børn og unge oplever deres egne individuelle problemer på deres vej gennem livet, og med de forskellige problemer opstår forskellige behov i hverdagen. 

Her spiller Ungdommens Røde Kors en vigtig rolle. Organisationen laver aktiviteter og tiltag der aktiverer udsatte børn og unge i hele landet. Aktiviteterne består af en række forskellige initiativer såsom mentoring, lektiehjælp, ungdomsklubber til ferielejre, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Hertil er de mange aktive og engagerede frivillige også at finde på asylcentre og døgninstitutioner m.fl.

Sygtung_logo_var1_URK_bg

Ungdommens Røde Kors – Støtte til udsatte børn og unge

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Hver dag arbejdes der for at udsatte børn og unge overvinder deres problemer som ensomhed, misbrug, vold og kriminalitet.

Med kampagnen #SygtUng sætter Ungdommens Røde Kors målrettet fokus på syge børn og unge. Initiativet er for dem, som er indlagt eller, som har været det på et af landets hospitaler eller psykiatriske afdelinger.

#SygtUng – Sæt sygdommen på pause

Målet med kampagnen er, at gøre op med tabuer omkring sygdom blandt børn og unge. At opmuntre til at tackle udfordringer på en sund og konstruktiv måde.

#SygtUng giver syge børn og unge, der dagligt skal forholde sig til sygdomsforløb og medicinering en mulighed for, at tænke på noget andet. Kampagnen støtter de 14 hospitalscaféer, så de fortsat tilbyder syge børn og unge et break fra deres sygdomsforløb. 

WHO med nyt tiltag på international dag for mental sundhed

#SygtUng kampagnen kører i uge 41 samtidigt med WHO’s Officielle Internationale Dag for mental Sundhed som afholdes d. 10. Oktober.

I den forbindelse afholder WHO for første gang deres Big Event for Mental Health. Som del af programmet, går en række eksperter i mental sundhed, gæstetalere og WHO’s generaldirektør på talerstolen.

De deler viden om hvordan man forbedrer sit mentale helbred, og kommer med guides og viden om hvordan vi alle kan bidrage til- og forbedre sundhedsplejen inden for mental sundhed.

Hos CareCompagniet støtter vi unges mentale sundhed

Hos CareCompagniet ved vi, hvor stor en forskel den ærlige samtale gør. At det enkelte menneske føler sig modtaget og at man kan tale ud om hverdagens problemer og udfordringer.

I mange af vores indsatser er det den ærlige og åbne samtale som baner vejen for positiv udvikling i barnets velfærd. At børn og unge først og fremmest får lov til at være sig selv. Derfor kan vi kun støtte op om Ungdommens Røde Kors og deres kampagne #SygtUng.

At kunne tale om sine følelser er sundt for alle

At tale højt om mentale udfordringer i hverdagen er stadig et problem hos mange børn og unge i dagens Danmark. 

Det skal vi have lavet om på!

Læs mere om kampagnen #SygtUng på Ungdommens Røde Kors’s hjemmeside her!

Læs mere om WHO’s International dag for mental sundhed her!

sygt ung

Med digitale værktøjer skaber vi gennemsigtighed i socialt arbejde

Med medansvar som en af CareCompagniets centrale værdier, har vi altid følt et stort ansvar for at løfte det sociale område, og være med til at skabe innovative løsninger, der bidrager til udvikling og kvalitetssikring af det udførte arbejde. Her har målet om at skabe større gennemsigtighed været en grundpille i vores arbejde, og derfor gik vi for tre år siden igang med et omfangsrig projekt i målet om at kunne levere mere gennemsigtighed på det sociale område.

I løbet af de tre år der er gået, har vi samtidig kunne mærke en øget efterspørgsel efter større indsigt i det arbejde, der leveres af organisationer som os. Medierne har i den forbindelse med forskellige programserier ligeledes sat fokus på mangel på gennemsigtighed på området, hvilket kun har gjort efterspørgslen fra kommunerne større.

Derfor er vi også stolte over, at vi nu som én af de første på området, kan levere en digital platform, hvor vores samarbejdspartnere er i stand til at følge alle arbejdsgange og processer på de indsatser, som vi leverer. Systemet understøtter tre vigtige faktorer i det sociale arbejde som er, administrationen, relationen og kommunikationen hvilket vi netop anser som tre komponenter der skaber gennemsigtighed i samarbejdet.

Alle involverede parter i indsatsen for deres eget login, således at der skabes fuld gennemsigtighed. For at gøre det relevant for brugerne, får borgeren, medarbejderen og sagsbehandleren skræddersyet deres brugeradgange, således at fokusområderne er placeret hos de rette parter, hvilket er med til at styrke det tværfaglige arbejde samt højne kvaliteten i arbejdet. ARCmanager digitaliserer handleplansmålene fra kommunen, logger alt arbejde der udføres, logger tid der bruges på den enkelte borger, samt kalenderstyrring for samvær mm. Alle data som indsamles er GDPR sikret og overholder den nyere persondatalovgivning.

Med systemet sikre vi således større indsigt og gennemsigtighed i processerne, hvilket giver rum for at fokus i stedet kan ligge på udvikling og resultater hos de enkelte borgere.

Hvis din kommune eller hvis du som sagsbehandler gerne vil høre mere om vores digitale platform og hvordan det fungerer i praksis, så kontakt os endelig. Vi kommer gerne ud til faglige caféer eller teammøder.

Borgerforslag skal nu behandles i Folketinget

Livet på et asylcenter for et barn er præget af usikkerhed og bekymringer, som desværre ikke stemmer overens med, at børn skal vokse op i trygge og værdige rammer. Derudover viser videnskabelige undersøgelser at flere års ophold i centrerne, kan føre til at både børn og voksne bliver ramt af angst eller endda depression pga. ventetid og uvished.

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

I december 2018 offentliggjorde Folkebevægelsen for asylbørns fremtid derfor et borgerforslag, som kæmper for bedre leve- og retsvilkår for afviste asylbørn og deres familier i Danmark. Vi arbejder blandt andet for, at der er en vis tidsgrænse på, hvor længe børn og unge kan være asylansøgere; at de har ret til at bo udenfor asylcentre med adgang til at gå i skole; og at Danmark sørger for at overholde Børnekonventioner i alle aspekter, der er særlige for asylsøgende børn og unge.

CareCompagniet har sammen med en lang række andre organisationer allerede skrevet under på borgerforslaget, og der skal indsamles 50.000 underskrifter inden d. 8 juni 2019, for at forslaget bliver behandlet af politkerne.

I maj 2019 nåede vi de 50.000 underskrifter, hvilket gør at Folketinget nu skal behandle borgerforlaget.

Læs mere om borgerforslaget her: Borgerforslag

Projekt Noang Hai

Provinsen Noang Hai i Den Demokratiske Folkerepublik Laos er en stat i sydøstasien, som grænser op til Vietnam, Cambodja, Thailand, Myanmar og Kina.

Over halvdelen af befolkningen er oprindelige laoter, som i sin tid er indvandret fra Kina og Tibet. I dag består resten af befolkningen af forskellige bjergstammer som Hmong, og derudover bor der vietnamesiske og kinesiske minoriteter i byerne. Selv om Laos er tidligere fransk koloni, er det få af indbyggerne, som endnu taler fransk. Derimod er engelsk ved at vinde indpas. Over halvdelen af alle laoter er buddhister, mens andre tror på enten naturens   eller forfædrenes kræfter. Omkring 80 % af landets 2,5 millioner børn lever i fattigdom med begrænset skolegang, dårlige sundhedsforhold og underernæring.

En stor del af Laos’ mindreårige lever i fattigdom og mistrivsel. Børnene lever under ringe levevilkår og har ofte ikke mulighed for at gå i skole. Mange er nødsaget til at udføre børnearbejde, narkotikahandel, ungdomskriminalitet, stofmisbrug, prostitution og menneskehandel af kvinder og børn til udlandet. På Skolen Noang Hai går der 80 elever på forskellige klassetrin og 6 lærere.

Eleverne som er optaget på skolen har alle vanskelige leveforhold. Mange af børnene og deres familier lever i fattigdom. Skolen fungerer under primitive forhold, dog formår lærerne at skabe gejst om undervisningen med et smil og børnene føler sig velkomne. Lærerne har vænnet sig til at undervise uden arbejdsredskaber, såsom bøger, linealer, passer, lommeregner, kladdehæfter etc.. Lærerne og eleverne får ikke mulighed for at udvikle sig fagligt da de grundlæggende redskaber ikke findes tilgængelige, hvilket er et massivt problem for skolen som lærerne og eleverne gør opmærksom på. Folkeskolerne i Laos får ingen økonomisk statshjælp.

Beboerne og forældrene i byen som er tilknyttet skolen betaler for skolens udgifter, til trods for deres vanskelige økonomiske situation indser familierne vigtigheden af børnenes uddannelse og betaler til skolen beløb. Da beløbene fra forældrene til skolen er begrænset arbejder lærerne ofte uden løn. Lærerne er utrolige engagerede og vedholdene i forhold til at støtte børnene i at komme i skole dagligt.

CareCompagniet har støttet skolen Noang Hai med 100 skoleuniformer og skoleredskaber til alle eleverne. Alle elever har fået kladdehæfter, penalhus, lineal, passer, blyanter, viskelæder. Vi støtter skolen med mange nye og nødvendige skolebøger, for at de kan indlære ny viden og have mulighed for faglig udvikling. Alle lærere får lommeregnere og andre redskaber som er nødvendige for gennemførelse af læring. Ydermere støttes alle 6 lærere med en månedsløn for en engageret indsats.

Fremadrettet arbejdes der på et vedvarende samarbejde mellem CareCompagniet og skolen Noang Hai. CareCompagniet støtter skolen Noang Hai med at alle nystartede elever tilbydes en startpakke som består af en skoleuniform og dertilhørende skoleredskaber. Derudover finder vi det nødvendigt og meget relevant, at støtte de ældre elever videre til højere uddannelse for at fremme mulighederne for et bedre liv. Målet er at støtte de ældre elever, som har ønsker om at studere videre, ved at betale en stor del af skoleudgifterne.

Fakta:
Befolkning: 6,4 millioner. Hovedstad: Vientiane. Nationalt sprog: Lao.  Adgang til rent vand: 60 %. Dødelighed for børn under 5: 61/1000 levendefødte.

Scroll to top
Indhent tilbud